Reality-Check
February 24, 2016
Monsanto responds to Zembla broadcast about glyphosate (EN/NL)

Monsanto employees in the Netherlands saw a Dutch television programme about glyphosate broadcast this week on Zembla that presents a seriously distorted picture of reality. The report that was previously broadcast in Germany was rife with misinformation. Monsanto appreciates the important role played by the media in informing the public. Unfortunately, Zembla denied Dutch viewers some facts that could help them achieve a well-informed opinion.

Monsanto invites viewers and others who are interested to also do their own research. We do our best to help provide additional information and perspectives.

Glyphosate has a history of more than 40 years of safe use as a weed killer and is among the most commonly used and extensively tested agro-chemical substances in the world. Glyphosate blocks a certain enzyme in plants. As this specific enzyme does not occur in humans and animals, the substance has very low toxicity to humans. Moreover, all plant protection products approved by the Ctgb, the Dutch Board for the Authorization of Plant Protection Products and Biocides, have been tested for safety for people, animals and the environment. This includes glyphosate-based products.

Within the context of the renewal procedure for glyphosate in the European Union, the European Food Safety Authority (EFSA) in November 2015 recommended its renewal. This means, in short, that glyphosate can be used without any unacceptable risks to farmers, the environment or the population as a whole. In this document, EFSA explains how the evaluation was carried out.

The supposed link established by Zembla between GMO crops and deformed pigs resulted in shocking images. In this article, Kevin Folta, professor at the University of Florida, explains why those controversial images are not based on sound science.

The study that links tumours in rats to GMO crops is infamous owing to the lack of scientific rigour. That this alleged link has not been proven is confirmed by the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA), for example here and here.

The Dutch website of Roundup offers a possible starting point for learning more about whether or not glyphosate has a negative impact on the availability of micronutrients in plants.

The suggestion that glyphosate can be found in breast milk was recently refuted in independent research by two laboratories, carried out at the request of the German Federal Institute for Risk Assessment (the BfR).

Glyphosate herbicides are important for crop protection and weed control in The Netherlands and are used extensively. It is therefore unavoidable that trace amounts will be found in the surface water. However, this does not compromise drinking water safety, as the substance glyphosate, like many other substances, is efficiently removed by commonly used water treatment processes.

The website www.glyphosate.eu is a rich source of general information on glyphosate.

Monsanto reageert op uitzending Zembla over glyfosaat

Als medewerkers van Monsanto zagen ook wij vanavond een reportage van het Tv-programma Zembla met de titel Glyfosaat: omstreden gif”. Deze van oorsprong Duitse reportage bevat misinformatie en geeft een zeer vertekend beeld van de werkelijkheid. Monsanto waardeert de belangrijke rol die media spelen bij het informeren van het publiek. Helaas werden de Nederlandse kijkers niet van alle informatie voorzien die hen kan helpen bij het vormen van een gegrond oordeel.

Monsanto nodigt kijkers en geïnteresseerden  uit om ook zelf op onderzoek uit te gaan en voorziet geïnteresseerden daarbij graag van verdere informatie.

Glyfosaat heeft een geschiedenis van meer dan 40 jaar veilig gebruik en is een van de meest gebruikte en uitgebreid geëvalueerde middelen ter wereld. Glyfosaat blokkeert een bepaald enzym in planten. Dit specifieke enzym komt niet voor bij mensen en zoogdieren, waardoor de stof dus ook een zeer lage toxiciteit heeft. Daarnaast zijn alle gewasbeschermingsmiddelen die zijn goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb), dus ook glyfosaat-houdende middelen, getest op veiligheid voor mens, dier en milieu.

In het kader van de hertoelatingsprocedure van glyfosaat, die in de Europese Unie elke 10 jaar wordt uitgevoerd, bracht de European Food Safety Authority (EFSA) in november 2015 een positief advies uit. Dit betekent, kort gezegd, dat glyfosaat veilig gebruikt kan worden. In dit document legt EFSA uit hoe de evaluatie in zijn werk is gegaan.

De link die Zembla legt tussen GGO-gewassen en misvormde varkens leidt tot schokkende beelden. In dit artikel legt Kevin Folta, professor aan de University of Florida, uit waarom het  geen gedegen wetenschap is waarop deze spraakmakende beelden gebaseerd zijn.

Het onderzoek dat tumoren bij ratten in verband brengt met GGO-gewassen is berucht vanwege het gebrek aan kwaliteit. Dat dit verband niet is aangetoond wordt onder andere bevestigd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, bijvoorbeeld hier en hier.

Om meer te weten te komen over de suggestie dat glyfosaat een negatieve invloed heeft op de voedingsbodem en de beschikbaarheid van micronutriënten in planten is de Nederlandse website van Roundup een mogelijk startpunt.

De suggestie dat glyfosaat in moedermelk wordt gevonden is recentelijk ontkracht door onafhankelijk onderzoek door twee laboratoriums, uitgevoerd in opdracht van het Duitse Federaal Instituut voor Risicobeoordeling (de Bfr).

Glyfosaat-herbiciden zijn in Nederland belangrijk voor gewasbescherming en onkruidbestrijding en worden op grote schaal gebruikt. Het is dan ook onvermijdelijk dat sporen worden gevonden in het oppervlaktewater. Dit levert echter geen gevaar voor de drinkwaterveiligheid, aangezien het glyfosaat, net als tal van andere stoffen, efficiënt wordt verwijderd met gangbare waterbehandelingstechnieken (Jönsson, 2013).

Voor algemene informatie over glyfosaat is de website www.glyphosate.eu een rijke bron.

 

 

 

JOIN THE DISCUSSION

Your email address will not be published. Required fields are marked *